Posted in Junagadh

આદર્શ નિવાસી શાળા નવા મકાનનાં લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં

આજરોજ તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૬
આદર્શ નિવાસી શાળા નવા મકાનનાં લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં જૂનાગઢ જીલ્લા પ્રભારીમંત્રીશ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા
તથા સામાજીક ન્યાય અને અધીકારીતા મંત્રી શ્રી રમણભાઇ વોરા સાથે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલ.
*શ્રી કિરીટ પટેલ (પ્રમુખ શ્રી જૂનાગઢ જીલ્લા ભાજપ)*