Posted in Junagadh, Video Story

બેસ્ટ ટીચર એવોર્ડ અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિક સમારંભ કાર્યક્રમમાં

આજરોજ તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ જૂનાગઢ કૃષી યુનિવર્સિટી અધ્યાપક મંડળ દ્વારા આયોજીત વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ, બેસ્ટ ટીચર એવોર્ડ અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિક સમારંભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી.
*શ્રી કિરીટ પટેલ*
*(પ્રમુખશ્રી જૂનાગઢ જીલ્લા ભાજપ)*