Posted in Junagadh

શ્રી આંબેડકર ભવનનું ભૂમીપૂજન

આજરોજ તા. ૨૯/o૮/૨૦૧૬
જૂનાગઢ તાલુકાના પાદરીયા ગામે માન. સાંસદ સભ્યશ્રી રાજેશભાઇ ચુડાસમાની ગ્રાન્ટમાંથી નિર્માણ પામનાર આંબેડકર ભવનનું ભૂમીપૂજન કર્યું.
-શ્રી કિરીટ પટેલ
(પ્રમુખશ્રી જૂનાગઢ જીલ્લા ભાજપ)

 

Posted in Mangarol

ભાથરોટ ગામે તાલુકા ભાજપ આયોજીત કાર્યક્રમમાં

આજરોજ તા. ૨૮/o૮/ર૦૧૬
માંગરોળ તાલુકાના ભાથરોટ ગામે તાલુકા ભાજપ આયોજીત કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા તથા શ્રી શામજીભાઇ ચૌહાણ સાથે હાજરી આપી. – શ્રી કિરીટ પટેલ
*(પ્રમુખશ્રી જૂનાગઢ જીલ્લા ભાજપ)*