Posted in Junagadh

” સૌની યોજના” કાર્યક્રમની આયોજન બેઠક

આજરોજ તા. ૨૨/o૮/ર૦૧૬
આગામી *” સૌની યોજના”* કાર્યક્રમની
આયોજન બેઠક સરકીટ હાઉસ,
જૂનાગઢ ખાતે મળેલ.

14046016_1389943451034849_4278540262653695314_n14068186_1389943427701518_2293652370423987878_n14088475_1389943417701519_5764567004524803285_n

Author:

President, Junagadh District. B.J.P. - Gujarat Chairman of Talala A.P.M.C.Yard Chairman at Krishna Construction Co.