Posted in Mangarol

ભાથરોટ ગામે તાલુકા ભાજપ આયોજીત કાર્યક્રમમાં

આજરોજ તા. ૨૮/o૮/ર૦૧૬
માંગરોળ તાલુકાના ભાથરોટ ગામે તાલુકા ભાજપ આયોજીત કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા તથા શ્રી શામજીભાઇ ચૌહાણ સાથે હાજરી આપી. – શ્રી કિરીટ પટેલ
*(પ્રમુખશ્રી જૂનાગઢ જીલ્લા ભાજપ)*