Posted in Manavadar

 સફાઈ અભિયાન કાર્યક્રમ

​આજરોજ શ્રી જે.ઍમ.પાનેરા શેક્ષણીક સંફુલ-માણાવદર

ખાતે આદરણીયશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ૬૭ મો જન્મદિન મનાવેલ તથા વૃષારો૫ણ તેમજ સફાઈ અભિયાન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી.

-શ્રી કિરીટ પટેલ

(પ્રમુખશ્રી જૂનાગઢ જીલ્લા ભાજપ)