Posted in Junagadh

 સાંખડાવદર, પ્રભાતપુર, બાદલપુર, બગડું, જામકા અને સેમરાડા ગામની મુલાકાત

​આજરોજ જુનાગઢ તાલુકાના ડુંગરપુર જીલ્લા પંચાયત સીટમાં આવતાં સાંખડાવદર, પ્રભાતપુર, બાદલપુર, બગડું, જામકા અને સેમરાડા ગામની મુલાકાત કરી ભાજપનાં કાર્યકર્તાઓ સાથે મળી ગ્રામજનોનાં પ્રશ્નોનાં નિરાકરણ કરવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા.

Advertisements

Author:

President, Junagadh District. B.J.P. - Gujarat Chairman of Talala A.P.M.C.Yard Chairman at Krishna Construction Co.