Posted in Mendarada

મેંદરડા તાલુકાના સમઢીયાળા ગામે ટેકા ના ભાવે તુવેર ખરીદી કેન્દ્ર નું ઉદ્ધાટન કરેલ.

મેંદરડા તાલુકાના સમઢીયાળા ગામે ટેકા ના ભાવે તુવેર ખરીદી કેન્દ્ર નું ઉદ્ધાટન કરેલ. સરકાર ના આ નિર્ણય થી આ વિસ્તાર ના ખેડૂત ભાઈઓને લાભ મળશે.

C6dLwNJVMAAtKKIC6dLwNLUoAA-U3MC6dLwNKUoAAOporC6dLwNKUoAESdO2