Posted in Junagadh

 ગ્રામ પંચાયત ના નવા બિલ્ડીંગ નું તાલુકા ભાજપ આગેવાનોની હાજરી માં લોકાર્પણ કરેલ

જૂનાગઢ તાલુકા ના મેવાસા ગામે ગ્રામ પંચાયત ના નવા બિલ્ડીંગ નું તાલુકા ભાજપ આગેવાનોની હાજરી માં લોકાર્પણ કરેલ