Posted in Bhesan

 સરકારી વિનિયન કોલેજ નું આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ભુમીપુજન કરવામાં આવેલ.

આજરોજ ભેસાણ માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા મંજુર કરાયેલ સરકારી વિનિયન કોલેજ નું આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ભુમીપુજન કરવામાં આવેલ.

Advertisements
Posted in Bhesan

 વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ નું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરેલ.

આજરોજ જૂનાગઢ જિલ્લા ના ભેસાણ તાલુકામાં પધારેલ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ નું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરેલ.