Posted in Visavadar

જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા વિસાવદર તાલુકાના ચાપરડા બ્રહમાનંદ આશ્રમ મુકામે ” વિસ્તારક કાર્યશાળા” યોજાઈ.

આજરોજ જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા વિસાવદર તાલુકાના ચાપરડા બ્રહમાનંદ આશ્રમ મુકામે ” વિસ્તારક કાર્યશાળા” યોજાઈ.

Advertisements