Posted in Vanthali

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018” ગામ: વશપડા, તાલુકોઃ વંથલી , જીલ્લો : જુનાગઢ.

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018”
ગામ: વશપડા, તાલુકોઃ વંથલી , જીલ્લો : જુનાગઢ.
માનનીય શ્રી મુળુભાઇ બેરા તથા આગેવાનો ની વિશેષ ઉપસ્થીતી.
#SujalamSufalamJalAbhiyan
#JunagadhDistBjp #Junagadh #Vanthali

Posted in Vanthali

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018” ગામ: ભાટીયા, તાલુકોઃ વંથલી , જીલ્લો : જુનાગઢ.

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018”
ગામ: ભાટીયા, તાલુકોઃ વંથલી , જીલ્લો : જુનાગઢ.
માનનીય શ્રી મુળુભાઇ બેરા, નિતિનભાઇ ફડદુ તથા આગેવાનો ની વિશેષ ઉપસ્થીતી.
#SujalamSufalamJalAbhiyan
#JunagadhDistBjp #Junagadh #Vanthali

Posted in Mendarada

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018″ ” મધુવંતી નદી ” ગામ: મેંદરડા , જીલ્લો : જુનાગઢ.

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018″
” મધુવંતી નદી ” ગામ: મેંદરડા , જીલ્લો : જુનાગઢ.
માનનીય શ્રી મુળુભાઇ બેરા, એલ.ટી. રાજાણી તથા આગેવાનો ની વિશેષ ઉપસ્થીતી.

#SujalamSufalamJalAbhiyan
#JunagadhDistBjp #Junagadh #mendarada

Posted in Visavadar

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018″ ” ધ્રાફડ સિંચાઇ યોજના ” ગામ: સરસઇ , તાલુકો: વિસાવદર , જીલ્લો : જુનાગઢ.

“સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન- 2018″
” ધ્રાફડ સિંચાઇ યોજના ”
ગામ: સરસઇ , તાલુકો: વિસાવદર , જીલ્લો : જુનાગઢ.
માનનીય શ્રી મુળુભાઇ બેરા, કનુભાઇ ભાલાળા, એલ.ટી. રાજાણી તથા આગેવાનો ની વિશેષ ઉપસ્થીતી.

#SujalamSufalamJalAbhiyan
#JunagadhDistBjp #Junagadh #Visavadar