Posted in Junagadh

મેંદરડા તાલુકાના ચિરોડા ગામ ના લેઉવા પટેલ સમાજ ના આગેવાનો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ.

મેંદરડા તાલુકાના ચિરોડા ગામ ના લેઉવા પટેલ સમાજ ના આગેવાનો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ.

Posted in Junagadh

सर्व मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणी नमोऽस्तु ते॥

सर्व मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणी नमोऽस्तु ते॥

Posted in Junagadh

શ્રી હરસુખભાઇ વઘાસીયા અને જૂનાગઢ તાલુકાના ખેડૂત મિત્રો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ .

શ્રી હરસુખભાઇ વઘાસીયા અને જૂનાગઢ તાલુકાના ખેડૂત મિત્રો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ .