Posted in Junagadh

કેશોદ શહેર અને તાલુકા ભાજપ ના નવનિયુક્ત પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત

કેશોદ શહેર અને તાલુકા ભાજપ ના નવનિયુક્ત પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.