Posted in Junagadh

કેશવ ક્રેડિટ કો- ઓપરેટીવ સોસાયટી -સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ માં હાજરી

કેશવ ક્રેડિટ કો- ઓપરેટીવ સોસાયટી દ્વારા આયોજિત ૨૩ માં સ્થાપના નિમિતે સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ માં હાજરી આપેલ .

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.