Posted in Junagadh

યુનિવર્સિટી ના સિન્ડિકેટ મેમ્બર ડોલીબેન અજમેરા ને શુભેચ્છા પાઠવેલ .

યુનિવર્સિટી ના સિન્ડિકેટ મેમ્બર ડોલીબેન અજમેરા ને શુભેચ્છા પાઠવેલ .

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.