Posted in Junagadh

હોમ ગાર્ડ માં ફરજ બજાવતા પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ.

હોમ ગાર્ડ માં ફરજ બજાવતા પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ.

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.