Posted in Junagadh

મેંદરડા તાલુકાના ચિરોડા ગામ ના લેઉવા પટેલ સમાજ ના આગેવાનો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ.

મેંદરડા તાલુકાના ચિરોડા ગામ ના લેઉવા પટેલ સમાજ ના આગેવાનો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરેલ.

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.