Posted in Visavadar

વિસાવદર તાલુકાના પ્રેમપરા ગામ અને આજુબાજુ ના ૧૫ ગામો ને લાગુ પડે તે રીતે ૩૦ બેડ નું આઇસોલેશન સેન્ટર ખુલ્લું મુકવામાં આવેલ

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.