Posted in Junagadh

જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ની મુલાકાત લઇ કોવિડ દર્દીઓ ને રૂબરૂ મુલાકાત કરી તેમના ખબર અંતર પૂછેલ

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.