Posted in Junagadh

વિસાવદર તાલુકાના મીયાવડલા ગામના નવનિયુક્ત સરપંચશ્રી આગેવાનો સાથે જૂનાગઢ ઓફીસ ખાતે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી.

આજરોજ વિસાવદર તાલુકાના મીયાવડલા ગામના નવનિયુક્ત સરપંચશ્રી આગેવાનો સાથે જૂનાગઢ ઓફીસ ખાતે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી..

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.