Posted in Junagadh

વિજાપુર થી સાંખડાવદર સુઘી ડુંગરપુર જીલ્લા પંચાયત સીટ – બાઇક રેલી

આજ રોજ જૂનાગઢ તાલુકાના વિજાપુર થી સાંખડાવદર સુઘી ડુંગરપુર જીલ્લા પંચાયત સીટ ના સદસ્ય અને આગેવાનો દ્વારા બાઇક રેલી નું આયોજન થયેલ જેમાં યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપવા રેલી માં જોડાયેલ.

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.