અરણીયાળા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   3 – અરણીયાળા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
212 અરણીયાળા-1 ડાઉનલોડ
213 અરણીયાળા-2 ડાઉનલોડ
218બરવાળા ડાઉનલોડ
219ઢાંઢાવાડા ડાઉનલોડ