બામણગઢ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧- બામણગઢ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Bamangadh-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bamangadh-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Mandva ડાઉનલોડ
Bhatgamડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sukhpurડાઉનલોડડાઉનલોડ