બરડીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ -1- બરડીયા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
171બરડીયા1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/JIu4306gVOXIRVcCaMfvzww849428705661
172બરડીયા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
173બરડીયા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
174લીલીયા ડાઉનલોડ
160જાંબાળા ડાઉનલોડ
161શોભાવડલાગીર ડાઉનલોડ
166વડાળા શેત્રંજડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FPDT68QHDsjLmEkqDbsVtA159429551107