Posted in Bhesan, Junagadh, Video Story, Visavadar

વિસાવદર,ભેસાણ અને જૂનાગઢ તાલુકા મા 10,000 થી વધુ માસ્ક આપેલ

સાંસદ શ્રી રાજેશભાઇ ચુડાસમા દ્વારા વિસાવદર,ભેસાણ અને જૂનાગઢ તાલુકા ના વિવિધ ગામડાઓ મા વિતરણ કરવા માટે 10,000 થી વધુ માસ્ક ભાજપની સંગઠન ટીમને આપેલ. આ તકે ઉપસ્થીત રહી વિસાવદર તાલુકા અને શહેરની પરિસ્થીતી વિશે આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરેલ. Kirit Patel

 

Posted in Bhesan

ભેસાણ : ૨૦૦૦ માસ્ક ભેસાણ તાલુકા ભાજપ ની સંગઠન ટીમ ને આપેલ

આજ રોજ ભેસાણ ખાતે સાંસદ શ્રી રાજેશભાઇ ચુડાસમા દ્વારા ભેસાણ તાલુકા ના વિવિધ ગામડાઓ મા વિતરણ કરવા માટે ૨૦૦૦ માસ્ક ભેસાણ તાલુકા ભાજપ ની સંગઠન ટીમ ને આપેલ આ તકે ઉપસ્થીત રહી આગેવાનો સાથે તાલુકાની પરિસ્થીતી વિશે ચર્ચા કરેલ.

Posted in Bhesan

આજરોજ ભેસાણ મુકામે કિસાન વિકાસ શરાફી મંડળી ના ઓફિસ ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમ માં હાજરી આપી.

આજરોજ ભેસાણ મુકામે કિસાન વિકાસ શરાફી મંડળી ના ઓફિસ ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમ માં હાજરી આપી.