ખંભાળીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 8-ખંભાળીયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Khambhaliya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HfEGyLHukpVIYuYmIpOblH749712110005
Khambhaliya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chaparada ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BZ3vP0j1LzT4uW8Cq5qCRP54
Khijadiyaડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Db1lV0gvXRFAYU7OY1DgKj1659824043685
Vajdiડાઉનલોડડાઉનલોડ
Navi Chavandડાઉનલોડડાઉનલોડ
Virpur-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Virpur-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ