ખંભાળીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૧૧- ખંભાળીયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Khambhaliya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BE7RXWj2Y0E6KPtnX4xkRI868511332408
Khambhaliya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khambhaliya-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Parabvavdi-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/IHp3uIU24Nv4lo6wTER11k1058511332408
Parabvavdi-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ