મેંદપરા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  1૨- મેંદપરા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Mendpara-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/LRwo9f0o3LN5WFPLhu82O754
Mendpara-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kariyaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Samatparaડાઉનલોડડાઉનલોડ