મોરવાડા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૧૩- મોરવાડા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Morvada-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Morvada-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dhari Gundali Naviડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/CqiKJLt4SZX9nvW6Il7vcJ૫૭
Dhari Gundali Juni – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ