રફાળીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૪- રફાળીયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Rafaliya ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/JF7J6NUTZ07DCI4RKDJTNA૫૨
Gujariya Mota ડાઉનલોડ
Pipaliya Tadka ડાઉનલોડ
Umraliડાઉનલોડડાઉનલોડ