રાજેસર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   14 – રાજેસર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
220 રાજેસર-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
221 રાજેસર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
252દેવગઢ ડાઉનલોડ
229આંબલાડાઉનલોડડાઉનલોડ
260બાબરતીરથડાઉનલોડડાઉનલોડ