રાણપુર- ૧ અને ૨

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  રાણપુર- ૧ અને રાણપુર- ૨

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Ranpur-1
Ranpur-2
Ranpur-3
Ranpur-4
Ranpur-5
Ranpur-6
Khachariya-1
Khachariya-2