સાંતલપુર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   8 – ધંધુસર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   9 – સાંતલપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
137સાંતલપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
138 સાંતલપુર-2 ડાઉનલોડ
126 ઘંટીયા ડાઉનલોડ
133મેઘપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
151નાવડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
152નાવડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ