Posted in Junagadh

જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેન્ક માં જિલ્લા ના સહકારી આગેવાની ની બેઠક ” સહકાર સંમેલન ” અંતર્ગત યોજાયેલ.

આજરોજ જૂનાગઢ જિલ્લા સહકારી બેન્ક માં જિલ્લા ના સહકારી આગેવાની ની બેઠક આગામી ૧૦ જુલાઈ ના રોજ ” સહકાર સંમેલન ” અંતર્ગત યોજાયેલ.

Posted in Photo Story

શ્રી અમીતભાઇ શાહ નું હાર્દીક સ્વાગત 

જૂનાગઢ જીલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી ભાજપા ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી અમીતભાઇ શાહ નું હાર્દીક સ્વાગત કરે છે. 

@AmitShah @BJP4Gujarat