Posted in Talala

આજરોજ તાલાલા(ગીર) માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે કેસર કેરી ની હરરાજી નો પ્રારંભ કરાવેલ.

આજરોજ તાલાલા(ગીર) માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે કેસર કેરી ની હરરાજી નો પ્રારંભ કરાવેલ.

Posted in Talala

Elected as a Chairman of TALALA A.P.M.C.

Elected as a Chairman of TALALA A.P.M.C. today.

આજરોજ તાલાળા માર્કેટીંગ યાર્ડની ચૂંટણીમાં સતત બીજી વાર ચેરમેન પદે બિન હરીફ વરણી થઈ.
– કિરીટ પટેલ